20191019 UPLAN 憲法審査会始動させるな!辺野古新基地建設やめろ!「嫌韓」あおるな!東北アジアに平和と友好!10・19国会議員会館前行動

チャンネル名: 

【戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会・安倍9条改憲NO!全国市民アクション】
#1019議員会館前行動
#憲法審査会を始動させるな
#安倍9条改憲NO
#3000万署名
#辺野古
#辺野古の海を埋め立てないで
#辺野古新基地建設反対
#辺野古新基地建設断念を
#韓国敵視を煽るな
#嫌韓あおるな
#自衛隊はイランに行くな

東京都知事候補者

ツィッター: utsunomiyakenji
Facebook: TOKYOUTSUKEN
政党: 無所属