190817JCJ賞贈賞式

チャンネル名: 

2019年のJCJ賞が贈られた。JCJ大賞は東京新聞の「税を追う」キャンペーン。JCJ賞は4つ贈られた。

東京都知事候補者

ツィッター: utsunomiyakenji
Facebook: TOKYOUTSUKEN
政党: 無所属